محل تبلیغات شما
روزى استادی درشروع کلاس درس، لیوانی پراز آب به دست گرفت. آن را بالا گرفت که همه ببینند. بعد از شاگردان پرسید: به نظر شما وزن این لیوان چقدر است؟ شاگردان جواب دادند: 50 گرم، 100 گرم، 150 گرم. استاد گفت: من هم بدون وزن کردن، نمی دانم دقیقا وزنش چقدراست. اما سوال من این است: اگر من این لیوان آب را چند دقیقه همین طور نگه دارم، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ شاگردان گفتند: هیچ اتفاقی نمی افتد.

ماجرای جا انداختن لگن دختر

روزى استادی درشروع کلاس درس

مردم در آخر الزمان

شاگردان ,وزن ,لیوان ,روزى ,اتفاقی ,نمی ,روزى استادی ,این لیوان ,درشروع کلاس ,استادی درشروع ,من این ,روزى استادی درشروع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

سردار سلیمانی