محل تبلیغات شما
گنج در درون ماست و ما از آن بی خبریم. بخشی از وجود ماست. و ما همه جا آنرا جستجو می کنیم مگر در درونمان. از اینروست که بدبخت و بیچاره و ناکام و ناامیدیم. به درون خود بنگر! به وجود خود بنگر تا پادشاهی خداوند از آن تو شود. تو هرگز این گنج را گم نکرده ای، حتی برای یک لحظه.

ماجرای جا انداختن لگن دختر

روزى استادی درشروع کلاس درس

مردم در آخر الزمان

گنج ,وجود ,بنگر ,تو ,ماست ,گم ,از آن ,گنج در ,و ما ,خود بنگر ,ماست و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها