محل تبلیغات شما
پیشوایان و بزرگان دین و آیین ما، آن ها که از موجودات نامرئی باخبرند و آنهایی که از فضای جو و آسمان ها با خبرند، و آن هایی که از اعماق علوم آگاهند، حتما و یقین درباره ی وقوع حوادث و از احوالات آینده ی بسیار دور هم با خبرند. ابعاد علمی آن ها برای ما معلوم است و حال بُعد زمانی آنها را ببینیم. یعنی پیش بینی آنها درباره ی امروز که زمان ما است، و از آن تاریخ بیش از هزار و چهارصد سال گذشته و از اوضاع و احوال امروز، برای مردم زمان خود چه گفته اند؟ که این هم یکی از

ماجرای جا انداختن لگن دختر

روزى استادی درشروع کلاس درس

مردم در آخر الزمان

ها ,ی ,زمان ,مردم ,هم ,بینی ,که از ,و از ,آن ها ,درباره ی ,زمان ما

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

يك شهر ، شهر مجازی من